Doelgroep

In de Polder Résidence en Polder Hoeve wonen kwetsbare ouderen die zorgbehoevend zijn. Sommige bewoners hebben dementie. Dementie is een verzamelnaam 131115doelgroep1voor vele soorten ziekten, die zich openbaren met geheugenstoornissen, veranderingen in karakter en gedragsproblemen. Ieder mens ondergaat deze ziekte anders, ieder mens verdient een individueel plan van aanpak. Maar ook mensen die niet meer thuis kunnen wonen door lichamelijke gebreken, kunnen in de Polder Résidence of Polder Hoeve terecht.
De psychogeriatrie is het onderdeel van de geneeskunde dat zich bezighoudt met aandoeningen die gepaard gaan met beperkingen van de geestelijke vermogens (psycho) op hogere leeftijd (geriatrie).
131115doelgroep2Bij de Polder Résidence vinden we het belangrijk dat iedereen zijn eigen zorgplan heeft. Iedereen is anders en reageert verschillend. Voor ons de uitdaging om dit te ontdekken. Oud worden en het gevoel houden dat je nog deel uitmaakt in deze maatschappij. Dat is wat we willen bieden.
Leven zoals je vroeger gewend was.  Zonder zorgen, met zorg omgeven.